Н О В И Н И
В София ще разположат 1000 кошчета за използвани батерии и електронно оборудване
САЩ обещаха 85 млн. долара стимули за използване на възобновяема енергия

Copyright © 2006 tonieood.com All rights reserved.